Vervolginscriptie met bronzen letters

Dit grafmonument is een zwerfkei met een bestaande inscriptie in bronzen letters. Ook bij dit grafmonument moest er een inscriptie bij worden geplaatst.
We hebben dezelfde bronzen letters gevonden als van de bestaande inscriptie.

Voor het restaureren


Na het restaureren


Dit grafmonument is geplaatst op begraafplaats Westerveld te Driehuis.