Het ophalen van een grafzerk.

Hier laten wij u zien hoe we een grafzerk zorgvuldig ophalen van de begraafplaats in geval de zerk bijgewerkt moet worden of als er een tweede inscriptie moet worden aangebracht.