Haarlem, St. Barbara


Op de centraal gelegen begraafplaats St. Barbara worden grafmonumenten geleverd door Troupin Natuursteen.
Bij Koninklijk Besluit van 1827 werd bepaald, dat met ingang van 1 januari 1829 het begraven binnen de bebouwde kom, in kerken en kapellen niet langer toegestaan was. Elke stad moest ervoor zorgen dat buiten de stad voldoende begraafmogelijkheden werden gecreëerd. De Haarlemse pastoors wilden in 1827 een eigen rooms-katholieke begraafplaats.
De gemeente Haarlem kocht Akendam in 1828 voor fl. 9.000,- de grond van Jan David Zocher. Vijftig jaar na dato, bleek de begraafplaats te weinig capaciteit te bieden en moest aan uitbreiding worden gedacht. De rooms-katholieken vroegen zich af of dit geen goed moment was om tot een door alle katholieken gewenst doel te komen, namelijk een eigen rooms-katholieke begraafplaats. In de jaren 60 en 70 was het ruimtegebrek op St. Barbara zo nijpend, dat overwogen moest worden St. Barbara te sluiten. De Heilige Missen op de eerste donderdagen van de maand werden goed bezocht. Mede hierdoor kwam "de loop" er bij St Barbara geleidelijk toch weer in.

St. Barbara

Ook is er  een urnenmuur (of colombarium). Deze werd op 14 november 2002 ingewijd. Sint Barbara is een mooie begraafplaats  en is een bezoek alleszins waard.

Urnenmuur Begraafplaats St. Barbara Haarlem  Grafmonumenten St. Barbara Haarlem

 Adres:              Soendaplein 27
                        2023 TT Haarlem

Beheerder:       Dhr. Rob Lagerwey

Grafafmeting:   Eigen graf  ( 190x90 cm )
                       Algemeen graf  ( 55x50 cm, min. 8 cm dik)         

Leges:             Eigen graf € 100,-
                       Algemeen graf € 100,-

Vind hier meer informatie over de begraafplaats St. Babara op de officiële website.